Member Profile
ວັດ San Sukharam ເປັນເຈົ້າຂອງພະພຸດທະຮູບໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ບ່ອນດຽວໃນຫຼວງພະບາງແມ່ນວັດເກົ່າແກ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຫຼັງຈາກຫຼວງພະບາງແຍກອອກຈາກວຽງຈັນ 11 ປີກ່ອນເປັນອານາຈັກອື່ນ. ມີໃບໄມ້ສີສົດໃສທີ່ສວຍງາມ. ຢູ່ຂ້າງຫ້ອງໂຖງແກ້ວມີຮູບພະພຸດທະຮູບແກ້ວ ສຳ ລັບວັດແລະເບິ່ງ ໜ້າ ປະທັບໃຈຄືກັນ.ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຫລາຍບົດຄວາມແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ Laox
First name: laox
Last name: seo
Title: ຂ່າວສານປະເທດລາວແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫນ້າສົນໃຈ
Company Name: laoxseo
Location: Vientiane , Laos
Personal web page: https://laox.la
Membership Type: Guest Member
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎02-04-2021 07:08 PM